زمان تو فرا رسيده است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ايمان خود را بالا ببريدء انتظارات خود را زياد كنيد. بهترين روزهاي عمر شماء در آينده قرار دارند. اين دقيقا همان زماني است كه بايد ايمان خود را فعال كنيد و در انتظار لطف و رحمت خداوند باشيد. زمان تو فرا رسيده براي آنكه ايمان خود را بيان كنيء كه در جستجوي لطف خداوند باشيء و كنترل زندگي خود را به دستان او بسپاري. در نتيجه مي‌تواني به سرانجام رسيدن كارهايت را در نقشه‌هاي او شاهد باشي! زمان شما فرا رسيده كه باور داشته باشيد.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: