روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تأليف اين كتاب مبتني بر موارد زير است: تجربه‌هاي تدريس روش تحقيق، نيازهاي دانشجويان براي استفاده از يافته‌هاي بين‌المللي و تجربه‌هاي حاصل از برگزاري و تدريس در كارگاه‌هاي آموزشي. تنظيم مطالب و فصل‌هاي كتاب بر پايه يك مفروضه اصلي قرار داشته است. اين مفروضه شامل آن است كه براي كسب دانش و مهارت‌هاي لازم در روش تحقيق در علوم رفتاري، دانشجو بايد علاوه بر آشنا شدن با روش علمي، بر دانش و مهارت‌هاي مربوط به مراحل تدوين يك طرح تحقيق، نحوه اجرا و چگونگي تحليل داده‌هاي حاصل از آن نيز تسلط يابد. مراحل ياد شده به عنوان چهارچوب اساسي براي عرضه مطلب در اين كتاب مورد نظر قرار گرفته است.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما