روانشناسي و كيمياگري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطلب جالب توجهي كه همواره با آن رو به رو هستيم اين است كه تمام مردم، حتي ناآگاه‌ترين افراد مي‌پندارد از جزيي‌ترين مباحث روانشناسي آگاهي دارند، گويي روان آدمي درست آيينه‌اي است كه به بهترين وجه بازتاب تمام دانايي‌ها را در آن مي‌توان ديد...

قیمت محصول:

145,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما