روانشناسي نيمه دوم عمر (يافتن معنا در نيمه دوم عمر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چگونه مي‌توانيد راه‌تان را به بيرون جنگل تاريك زندگي پيدا كنيد؟ وظيفه‌اي كه پيش روي ما است، همان چيزي است كه هاليس آن را بزرگ‌ترين پروژه‌ي ميانسالي مي‌نامد: «باز پس گرفتن اختار شخصي زندگي» اين به اين معني پشت‌سر گذاشتن چيزهايي است كه در عين راحتي، محدودكننده هستند.

قیمت محصول:

108,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما