روانشناسي مردان (بررسي الگوهاي كهن در روان مردان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در درون هر مرد زني، و در درون هر زن، مردي پنهان است. همه در جست و جوي نيمه خود مي‌‌كوشند، اما يافتن نيمه مناسب مستلزم آگاهي از خود است. اين كه ما كه هستيم يعني چه تيپ شخصيتي بر ما غالب است و چگونه رفتار مي‌كند و چطور نقاط قوت آن را پرورش دهيم، چيزي است كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي‌گيرد. نويسنده اين كتاب بر اساس كهن‌الگوها كه يونگ بر آن تاكيد مي‌ورزد، نشان مي‌دهد كه مردان با چه تيپ شخصيتي خاص مناسب و سازگار با كدام تيپ شخصيتي زنان هستند. مطالعه كتاب هم براي مردان و هم زنان مفيد است. مجردها را در انتخاب همسر مناسب ياري مي‌دهد و همسران را در سازگار شدن با نيمه انتخابي‌شان.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما