روانشناسي سوگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نويسنده در اين كتاب كوشيده است هم از تجربه‌هاي شخصي و هم از روايت‌هاي نظريِ سوگ مثال بياورد؛ هر دو به شيوه‌هاي مختلف معتبر هستند. ولي قبل از اينكه خواندنِ كتاب را شروع كنيد، بايد اين اصل راهنما را بپذيريد كه هيچ تك روشِ «درست»ي براي سوگواري وجود ندارد، اصلي كه شامل اين نكته نيز مي‌شود كه نمي‌توان يك محدوديت زماني براي فرايند سوگواري تعيين كرد: گاهي اوقات ممكن است سوگ براي يك عمر ادامه بيايد، زيرا ما همچنان به شخصي كه از دست داده‌ايم عشق مي‌‌ورزيم. درحالي‌ كه مرگ و ماليات را تا كنون به ‌عنوانِ تنها امور قطعيِ زندگي ذكر كرده‌اند، مي‌توانيم سوگ را نيز به اين فهرست بيفزاييم. عشق (و گاه «دلبستگي») پُل ميان مرگ و سوگ است: ما براي مردگاني سوگ مي‌كنيم كه عاشقشان بوده‌ايم.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما