روانشناسي زنان الهه درون زن (روانشناسي زنان از ديدگاه اسطوره‌شناسي بررسي كهن‌الگوهاي نيرومند در زندگي زنان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي زنان (الهه درون زن)، توصيف اسطوره‌هاي يوناني در مورد شخصيت زنان است كه بر اساس رويكرد كهن الگوي يونگ روانشناس بزرگ تدوين شده است. توضيح مترجم درباره خاستگاه اسطوره و تبيين نظري آن در مقدمه كتاب، خواننده را با ديدگاه اسطوره‌اي آشنا مي‌كند. در فصول ديگر كتاب الهه‌ها به مثابه تصاوير دروني، فعال كردن الهه‌ها، توصيف انواع الهه‌ها (الهه‌هاي باكره ، آرتميس، آتنا، هستيا) و الهه‌هاي آسيب‌پذير (هرا، ديميتر، پرسه، فونه، آفروديت و ...) و دست آخر قهرمان درون زن، توصيف و تحليل مي‌شود. مطالعه كتاب هم مردان را با شخصيت زنان آشنا مي‌كند و هم زنان را نسبت به خودشان آگاه‌تر و در نتيجه موجب تقويت ابعاد دلخواسته آن‌ها و سرانجام موجب پذيرش خود، تغيير خود و سازگاري با خود و ديگران مي‌شود.

قیمت محصول:

105,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما