روانشناسي روابط انساني (مهارت‌هاي مردمي) چگونه ابراز وجود كنيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما منظور يكديگر را نمي‌فهميم هيچ‌وقت به حرف‌هايم گوش نمي‌دهد خجالت مي‌كشم نظر خودم را مطرح كنم نمي‌توانم موافقت همكارانم را جلب كنم مطمئنا شما هم با جمله‌هاي فوق بيگانه نيستيد. اغلب ما، تقريبا هر روز، بارها اين جمله‌ها را مي‌شنويم. جمله‌هايي كه هر يك به تنهايي، نشان‌دهنده آنند كه در روابط بين فردي انسان‌ها، موانعي وجود دارد. اگر چه انسان كوشيده است پيچيده‌ترين ابزارهاي ارتباطي را به وجود آورد، اما هنوز هم از برقرار كردن يك ارتباط اثربخش رو در رو ناتوان است. كتاب روان‌شناسي روابط انساني براي هر فردي كه با ديگران رابطه دارد مفيد است و چه كسي است كه با ديگران رابطه نداشته باشد؟ گر چه به ظاهر آسان مي‌نمايد، اما ارتباط بين فردي موفق مستلزم آگاهي و كاربرد فنوني است كه روان‌شناسان و متخصصان روابط بين فردي آنها را در بوته تجربه آزموده‌اند و كارآمدي آنها را مورد تاييد قرار داده‌اند. كتاب حاضر گزيده‌اي جامعه از اين فنون و مهارت‌هاست.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما