روانشناسي ابراز وجود حق مسلم شما (ابراز وجود و حق خود را بستانيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ابراز وجود كردن يعني چه؟ همه ما به وسيله دنيايي كه در آن زندگي مي‌كنيم كنترل مي‌شويم... اما مسئله‌اي كه مطرح است اين است: آيا بايد مقهور حوادث و ستمگران شويم؟ يا نه، به جاي آن بايد خود زمام امور خويش را در دست داشته باشيم؟

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما