رهبري و تحول (تاليف اساتيد مدرسه بازرگاني هاروارد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سطح پنجم به بالاترين سطح در رتبه‌بندي قابليت‌هاي مديران اجرايي اشاره دارد. توجه داشته باشيد كه رهبران بقيه سطوح، اگرچه قادرند موفقيت‌هاي شايان ذكري خلق كنند اما به هيچ وجه نمي‌توانند شركت را از سطح خوب به همواره عالي ارتقاء دهند. براي ارتقاء يك شركت از سطح خوب به عالي، وجود رهبر سطح پنجمي كه زمام امور را به دست گيرد، الزامي است. در غير اين صورت چنين نتيجه اي حاصل نخواهد شد. رهبران سطح پنجم، تركيب نادر و معماگونه‌اي از رفتار دارند كه با فرضيات چگونه ساخته شدن يك رهبر ممتاز در تضاد است.

قیمت محصول:

41,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما