رهبران نوين (قدرت هوش هيجاني در رهبري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وظيفه بنيادي هر رهبر، ايجاد حس خوب در رهروانش است و اين هنگامي ميسر مي‌شود كه رهبر هم‌افزايي كند؛ يعني فوراني از انرژي مثبت را باعث شود كه منجر به شكوفايي افراد گردد. به اين ترتيب، نقش بنيادين يك رهبر مسلما نقشي هيجاني است. رهبري بنيادين نيازمند به كارگيري تمام و كمال هوش هيجاني است. در اين كتاب، تنها به ايجاد هم‌افزايي و بهبود عملكرد توسط رهبران هوشمند هيجاني پرداخته نشده است، بلكه نحوه به كارگيري اين توانمندي در رهبران، گروه‌ها و نيز تماميت يك سازمان به تصوير كشيده شده است. ايده رهبري نوين بر مبناي يافته‌هاي دانش عصب‌شناسي استوار شده است.

قیمت محصول:

44,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما