رهايي از افكار منفي اضطراب‌زا و افسرده‌ساز


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب رهايي از افكار منفي اضطراب‌‌زا و افسرده‌ساز برنامه گام به گامي است كه به شما كمك مي‌كند الگوهاي تفكر منفي را هدف بگيريد و مقابله موثري با آنها بكنيد. اين راهنماي كاربرديء بر اساس راهبردهاي موثر درمان شناختي رفتاري (CBT)ء رويكردي فراتشخيصي را شرح مي‌دهد كهء با استفاده از آنء مي‌توانيد از عهده افكاري برآييد كه پريشاني هيجاني شما را برمي‌انگيزانند و سلامت رواني و بهزيستي‌تان را تهديد مي‌كنند. شما محكوم به زندگي مالامال از افكار تكرارشوندهء آشفتهء يا مخرب نيستيد. اگر مايل‌ايد كه از توفان درون ذهن‌تان در امان بمانيدء فعاليت‌هاي آسان‌اجراء در اين كتاب تمرينء كمك خواهند كرد بر چرخه‌هاي منفي‌انديشي كنترل پيدا كنيد.

50,000 توماننظرات شما