رهایی از افکار منفی اضطراب‌زا و افسرده‌ساز


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب رهایی از افکار منفی اضطراب‌‌زا و افسرده‌ساز برنامه گام به گامی است که به شما کمک می‌کند الگوهای تفکر منفی را هدف بگیرید و مقابله موثری با آنها بکنید. این راهنمای کاربردیء بر اساس راهبردهای موثر درمان شناختی رفتاری (CBT)ء رویکردی فراتشخیصی را شرح می‌دهد کهء با استفاده از آنء می‌توانید از عهده افکاری برآیید که پریشانی هیجانی شما را برمی‌انگیزانند و سلامت روانی و بهزیستی‌تان را تهدید می‌کنند. شما محکوم به زندگی مالامال از افکار تکرارشوندهء آشفتهء یا مخرب نیستید. اگر مایل‌اید که از توفان درون ذهن‌تان در امان بمانیدء فعالیت‌های آسان‌اجراء در این کتاب تمرینء کمک خواهند کرد بر چرخه‌های منفی‌اندیشی کنترل پیدا کنید.

80,000 توماننظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: