رساله منطقي فلسفي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رساله تنها كتابي است كه ويتگنشتاين در زمان حياتش منتشر كرد؛ در رساله نام هيچ منبعي به چشم نمي‌خورد و كتاب تنها يك پانوشت دارد. گويي نويسنده رساله، كه پيامبرگونه اسرار نهان را بر آفتاب افكنده، به اين دقيقه متظمن بوده كه راه نويني پيش پاي كاروان فلسفه بشري باز كرده است. رساله آيينه تمام نمايي است از جد و جهد نابغه‌اي كه هم متاثر از سنت تحليلي و فيلسوفان نسل اولي آن (فرگه، راسل و مور) است، هم ميراث‌دار سنت آلماني استعلايي است و هم دلي در گرو نويسندگان داستان‌هاي انجيل و برادران كارمازوف و حكمت و معنويت مندرس در آثار ايشان دارد. شايد با ملحوظ كردن جميع اين مولفه‌هاست كه ايان هكينگ، فيلسوف تحليلي مشهور معاصر، رساله را اوج خلاقيت و نبوغ بشر غربي مي‌انگارد و بر اين باور است كه تا تمدن غربي برپاست اين اثر استثنايي خوانده و نقد و بررسي مي‌شود.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما