راهنماي فراگيري روان‌درماني حمايتي (همراه با مثال‌هاي باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روان‌درماني حمايتي بخشي از پيوستار روان‌درماني پويشي محسوب مي‌شود و كانون اصلي آن عزت نفس، عملكرد من و مهارت‌هاي انطباقي است. در بالين، رويكرد حمايتي (حمايتي- بياني) بيشترين كاربرد را در بين ساير اشكال روان‌درماني پويشي دارد. بر اين اساس، لازم است كه درمانگران با هر دو رويكرد بياني و حمايتي آشنا باشند تا بتوانند، بسته به شرايط، آنها را با هم تلفيق كنند.

قیمت محصول:

29,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما