راهنماي اجراي رفتار درماني ديالكتيكي براي درمان اختلال شخصيت مرزي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر از 10 فصل و مجموعه دست‌برگ‌ها و برگ‌هاي تكليف منزل ويژه مراجعان تشكيل شده است. در پنج فصل نخست خلاصه‌اي از مباحث نظري و منطق درمان، ملاحظات عملي، ساختار جلسات و راهبردهاي درماني تشريح شده‌اند. در پنج فصل بعدي نحوه اجراي درمان به صورت گام به گام توضيح داده شده است. در اين فصول علاوه بر معرفي مهارت‌هاي خاص، جزييات مربوط به جلسات درمان از جمله مطالبي كه درمانگران بايد به صورت سخنراني ارائه دهند، موضوعاتي كه بايد به بحث گذاشته شوند، نحوه اجراي تمرين‌هاي عملي داخل جلسه، و چگونگي معرفي دست‌برگ‌ها و برگ‌هاي تكليف منزل مورد توجه قرار گرفته‌اند.

99,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما