دلبستگي تكامل و روانشناسي دين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب بر 2 بخش متمايز اما مرتبط با يكديگر استوار است. بخش نخست بر مبناي توالي كه نويسنده برگزيده‌ كاربرد نظريه دلبستگي در روانشناسي دين را ارائه مي‌كند. نظريه دلبستگي از زمان معرفي آن توسط جان بالبي، ماري اينزوورث و سايرين در سال‌هاي 1960 ، جايگاه برجسته‌اي در روانشناسي تحولي و ساير حوزه‌هاي روانشناسي اجتماعي، شخصيت و باليني يافته است. به نظر من اين نظريه توان پديد آوردن يك چارچوب نظري منسجم براي مطالعه را دارد. نويسنده در بخش ابتدايي كتاب نشان خواهد داد كه چگونه يافته‌هاي گوناگون پژوهشي حاصل از روانشناسي دين مي‌تواند بر مبناي مفاهيم، پژوهش‌هاي روزافزون تجربي و فرضيه‌هاي به دست آمده در قلمرو دلبستگي، سازماندهي و تفسير گردد.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: