درمان فرایندمدار (پی بی تی) راهنمای گام‌به‌گام مهارت‌آموزی متخصصان برای آماج قرار دادن فرایندهای بنیادین تغییر روانی در درمان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مدت‌هاست که درمان‌های مبتنی بر شواهد، از جمله درمان شناختی‌رفتاری (CBT)، سرگرم تدوین پروتکل‌های متمرکز بر نشانگان هستند. با این حال، این روند به ‌سرعت در حال تغییر است. در حال حاضر، تمرکز درمان‌های مبتنی بر شواهد به «فرایندها» معطوف شده و دوران «پروتکل‌ها برای نشانگان» به سر آمده است. این کتاب راه‌گشا و نوآورانه، با تکیه بر تحلیل شبکه‌ای، راهنمایی گام‌به‌گام برای تدوین طرح درمان اثربخش است و همچنین راهبردهای واضحی برای اتخاذ رویکرد فرایندمدار ارائه می‌کند، طوری که به اردوگاه‌های مختلف درمان شناختی‌رفتاری، اعم از رفتاری، شناختی، مبتنی بر پذیرش و ذهن‌آگاهی، ارج می‌نهد و در عین حال پلی به سایر رویکردها و مدل‌ها می‌زند. در راستای برآورده ساختن نیازهای منحصربه‌فرد درمان‌جو و دست‌یابی به پیامدهای درمانی بهتر، کتاب حاضر نقشه راه جامعی در ارتباط با مبانی نظری درمان فرایندمدار (PBT) و همچنین تکنیک‌هایی برای منطبق ساختن درمان با فرد ارائه می‌کند. اگر درمانگر یا دانشجوی علوم رفتاری هستید، این کتاب آنچه برای درک و اجرای درمان فرایندمدار (PBT) در کارهای بالینی نیاز دارید در اختیارتان قرار می‌دهد.

105,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: