درمان سيستم‌هاي خانواده (روش‌هاي جديد درمان سيستمي ميلان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ابتدا انديشه‌هاي بنيادين الگوي سيستمي كلاسيك ميلان و پيشرفت‌هاي جديد شرح داده مي‌شود سپس كار با گروه‌ها در قالب مثال‌هاي باليني متعدد توصيف مي‌شود .

قیمت محصول:

59,000 تومان


نظرات شما