درمان خانواده‌محور كودك وسواسي (راهنماي درمانگر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

وسواس اختلال شايعي در ميان كودكان است. نشانه‌هاي وسواس در كودكاني كه درگير اين اختلال هستند شبيه نشانه‌هاي وسواس بزرگسالان است؛ اغلب آنها داراي افكار وسواسي و رفتارهاي اجباري هستند. در رويكرد نظام‌هاي خانواده براي تبيين اختلال وسواس، نظريه‌هاي مختلف با فرضيه‌هاي بنيادي مشترك وجود دارد. در اين نظريه‌ها به شباهت‌هاي درون بافت ميان‌فردي، يعني خانواده شخص توجه مي‌شود. در بسياري از موارد، خانواده كودك و به طور معمول والدين، درگير اعمال وسواسي مي‌شوند، براي مثال، كودك ممكن است از آنها بخواهد اعمال عيني را به روش مشخصي انجام دهند. اين كتاب بر مشاركت عملي والدين به عنوان بخشي از فرايند درمان تاكيد دارد. محور اصلي برنامه درماني به والدين آموزش داده مي‌شود تا تكليف مواجهه و جلوگيري از پاسخ را در خانه براي كودك اجرا كنند. رويكرد خانواده‌محور در درمان وسواس تاثير مثبتي بر افزايش ميزان پيشرفت درمان و پيشگيري از عود دارد. والدين و اعضاي خانواده از شركت در درمان و كسب آگاهي بيشتر در مورد اين اختلال و نحوه مقابله با آن اطلاعات سودمندي به‌دست مي‌آورند.

47,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما