درباره علم شناختي (هوش مصنوعي روانشناسي زبان‌شناسي علم اعصاب و فلسفه ذهن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درباره علوم شناختي، داستان شكل‌گيري انقلابي است كه در تاريخ علم به انقلاب شناختي مشهور است و نتيجه آن پديد آمدن حوزه‌اي جديد از دانش است كه با عنوان «علوم شناختي» شناخته مي‌شود. علوم شناختي، اشاره به يك حوزه ميان‌رشته‌اي دارد كه به طور مشخص، شامل شش رشته مجزا را ذيل يك عنوان مشترك قرار مي دهد، مطالعه ذهن و شناخت در انسان و ساير اشياي ذهنمند است. در فصول مختلف كتاب نحوه شكل‌گيري انقلاب شناختي، شاخه‌هاي مختلف علوم شناختي و مهم‌ترين رويكردهاي رايج در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

قیمت محصول:

21,000 تومان


نظرات شما: