خودخواهي مقدس (راهنمايي براي زندگي پر معنا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

باد هريس، روانكاو يونگي برجسته، در اين كتاب به ما مي‌آموزد كه خود‌خواهي مقدس يعني متعهد كردن خودمان به ارزش قائل شدن براي خود و زندگي‌مان. خود‌خواهي مقدس يعني خودمان را آنقدر دوست داشته باشيم تا تصميمات درست بگيريم و زندگي با معنايي را دنبال كنيم. اين كتاب راهنما به ما مي‌آموزد كه بخشيدن خود، دوست داشتن خود، و دوست داشتن حقيقي زندگي، يگانه راه‌حل مشكلات زندگي امروزي است، مشكلاتي از قبيل روابط ناشاد، ركود و درجا زدن در كار و حرفه، امور مالي، و حتي مشكل اضافه وزن. استفاده از راهكار‌هاي پيشنهادي اين كتاب مانند تحليل رويا،‌ گفتگوي دروني، كار با سايه و نوشتن منظم ياداشت‌هاي روزانه به ما كمك مي‌كند تا زندگي‌مان را با تقدس نهفته در عشق و محبت به خويشتن خويش پيش ببريم. سفر به خود‌خواهي مقدس يعني دعوت به لمس كانون وجودمان و زندگي كردن با تكيه بر آن كانون تابناك.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما