خانواده و خانواده‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانواده براي حفظ تعادل خود در مقابل تغيير، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي مقابله مي‌كند. رفتار نابهنجار معلول رفتار متقابل و رقص تراجعي اعضاي خانواده با يكديگر در صحنه خانواده است. لذا برچسب‌هاي سنتي و متداول‌ بيماري‌هاي رواني مثل اسكيزوفرني، پارانوئيد، افسرگي و غيره در خانواده‌درماني معناي ديگري پيدا مي‌كند. از نظر خانواده‌درمانگر، فردي كه سيستم خانواده او را به عنوان بيمار معرفي مي‌كند، فقط بيمار شناخته شده يا ‹‹بيمار معلوم›› است. لذا بنا به مفروضات خانواده‌درماني، درمان فردي هم نوعي درمان خانوادگي است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما