جنبش آهستگي (به چالش‌كشيدن سرعت در دنياي امروز) مجموعه كمي آهسته‌تر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما در زمانه سرعت زندگي مي‌كنيم. كمتر كسي كندي و آهستگي را برمي‌تابد و خود را با آن سازگار مي‌كند. اما اين ارزش و فضيلت سرعت آن را به برگ برنده روزگار ما تبديل كرده است. «سريع باش و برنده باش» براي خيلي از ما شعار آشنايي است. اما در اين دنياي شلوغ و سريع آدم‌هايي هم هستند كه بر خلاف جريان آب شنا مي‌كنند. كارل انوره يكي از اين آدم‌هاست. اين كتاب از جمله آثار جريان‌ساز، شايد حتي جريان‌سازترين، درباره منش و روشي است كه امروز ديگر ريشه‌هايش را در سراسر جهان گسترانيده و به جنبش و خرده‌فرهنگ تبديل شده است. انوره در اين كتاب به عنوان يك آدم امروزي كه مثل همه ما با مسئله سرعت در عرصه‌هاي مختلف زندگي درگير است، يك سفر اكتشافي را شروع و خواننده را با خود همراه مي‌كند. او با كنجكاوي و به جاهاي مختلفي در سراسر دنيا سرك مي‌كشد و با آدم‌هاي زيادي حرف مي‌زند. با اين كتاب ديد تازه‌اي درباره مفهومي به دست خواهيم آورد كه حتي شايد زندگي‌مان را براي هميشه تغيير دهد.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما