جايگاه‌سازي (نبردي در ذهن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جايگاه‌سازي، مجموعه تفكري است كه براي درك مشكلات برقراري ارتباط در جامعه ارتباط‌زده گردآوري شده است. با وجود اين همه كالا و هياهوي بسيار در زمينه بازاريابي، ورود به ذهن افراد و ساخت جايگاه در آن كار ساده‌اي نيست. عوامل زيادي در راه رسيدن به آن موثر مي‌باشد كه بايد، با نگرش به آن عوامل، راه كار صحيح را انتخاب و به مورد اجرا گذاشت.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما