جان تازه گرفتن (مهارت‌هايي جهت سازگاري با آسيب سالمندي بيماري و درد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با توجه به بهبود شرايط بهداشتي در دهه‌هاي اخير و به دنبال آن افزايش تعداد سالمندان و دردهاي مزمن و نيز به دليل صنعتي شدن جوامع در سال‌هاي اخير و افزايش جراحت‌ها، تصادمات مختلف و ... افرادي كه دچار معلوليت‌ها مي‌شوند نيز شيوع فزاينده‌اي يافته است. اين موارد چالش بزرگ روان‌شناختي و اقتصادي و... براي اعضا، خانواده‌ها و جامعه در برخواهد داشت. و اغلب اين افراد دچار مشكل سازگاري، عدم استقلال، انگ‌هاي ناتواني در فعاليت‌هاي روزمره هستند. امروزه هدف جوامع اين است كه افراد با اين مشكلات زمان طولاني‌تري در محيط‌هاي غير بيمارستاني سپري كنند. بسياري از اين مشكلات به خود مراقبتي‌هايي براي كنترل كردن علايم و بهبود شرايط روان‌شناختي نياز دارند. اين كتاب با موضوع مهارت‌هايي براي سازگاري با آسيب‌ها، سالمندي، بيماري و درد در واقع مهارت‌هاي خودمراقبتي را به اين قبيل افراد آموزش مي‌دهد از جمله مديريت افكار، رفتار، خلق، استرس، اضطراب، خشم و ناكامي، بهبود روابط، حافظه و نيز براي هر كدام راه‌كار‌هاي عملي و تمرين ارائه شده است. كتاب شامل مطالب علمي است و برگرفته از پژوهش‌هاي علمي و كلينيكي مؤلف مي‌باشد. انواع مهارت‌هاي مهم روان‌شناختي براي سازگاري را ارائه مي‌دهد. برگه‌هاي تمرين متناسب با هر مهارت ارايه شده است. اين كتاب نوعي كتاب خودآموز است كه افراد با ناتواني‌ها مي‌توانند از مطالب آن بهره گيرند. دانشجويان تمام مقاطع تحصيلي روان‌شناسي باليني، سلامت، مشاوره، ورزشي، گروه‌هاي علوم‌پزشكي و پيرا‌پزشكي از جمله پرستاري، رشته‌هاي توان‌بخشي و... درمان‌گران روان‌شناسي و توان‌بخشي، خانواده‌ها، سالمند‌سراها، بيمارستان‌ها، دستياران پزشكي، كارشناسان و متخصصان بهداشتي و عموم مردم مي‌توانند از مطالب اين كتاب بهرمند شوند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما