جادوي مديريت (نيازمندي‌هاي مديريت به وسيله 13 نفر از رهبران تفكر نوين)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«شما فقط يك قدم با بهترين عملكرد خود فاصله داريد!» خوب مي‌توانيد تصور كنيد چه اتفاقي افتاده است كه سيزده نفر از رهبران برتر انديشه جهان در يك مكان با هم ديدار كردند و افكار خود را با يكديگر در ميان گذاشتند؟ اين كتاب اتفاق افتاد!

قیمت محصول:

65,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما