تكنيك‌هاي مشاوره‌اي 40 تكنيك ضروري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشاوره جرياني سيال و پويا است كه در حمايت و ياري رساندن به مراجع آسيب‌ديده يا در معرض خطر پس از ايجاد رابطه مشاوره‌اي، برقرار مي‌گردد تا او را در گزينش راه حل يا سازگاري با شرايط جديد و كاهش آسيب‌ها ياري دهد. مكاتب مختلف روانشناسي هر يك ديدگاه و رويكردي منحصر به خود نسبت به مشاوره دارند. اين رويكردها به سهم خود نقاط قوت و ضعفي دارند كه در تمايز فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي مراحل رشدي مراجعان اين قوت و ضعف‌ها پررنگ هم مي‌شود . مانع از مطلق‌انگاري سودمندي هر كدام از اين رويكردها در كار مشاوره مي‌گردد. از اين رو بهره‌گيري از اين نقاط قوت به شكلي تلفيقي و ساختارشكنانه و صرفا با عنايت به ملزومات و اقتضائات هر مرحله از كار مشاوره مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما