تكنيك‌هاي مديريتي (شامل 40 نكته متفاوت از تئوري‌هاي مديريت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بدون شك؛ مديران بايد درباره‌ي رضايت يا عدم رضايت كاركنان حساسيت داشته باشند زيرا باور بر اين است كه كاركناني كه از كار خود رضايت شغلي دارند؛ در مقايسه با آنان كه احساس رضايت نمي‌كنند؛ بازدهي يا توليد بيش‌تري دارند.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما