بيماري‌هاي روان‌تني از منظر روانكاوي معاصر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در واكاوي بيماراني كه از مشكلات شديد جسمي رنج مي‌برند، اساسا هرگز جسم را لمس نمي‌كنيم و به طور غيرمستقيم با جسم در ارتباط هستيم، ما در جايگاه مشاهده‌گر نسبت به آن قرار داريم و از طريق صداي بدن با تاريخچه‌اي نانوشته از سوگ و تروماهاي اوليه پردازش نشده ارتباط برقرار مي‌كنيم. بحث و گفتگو بر سر روانكاوي بيماري‌هاي روان‌تني كه توان نمادپردازي ندارند از موضوعات جنجال‌برانگيز مهمي است كه در روانكاوي معاصر مطرح است. اين كتاب يكي از دستاوردهاي بي‌نظير كميته انتشارات IPA است كه به عنوان كتاب مرجع براي فهم بيماري‌هاي روان‌تني معرفي شده است. در اين كتاب با ديدگاه‌هاي كليدي و اصلي متفكراني مانند آندره گرين، فرانتس الكساندر، پير مارتي، جويس مك دوگال، آيزنشتاين و... آشنا مي شويم. در اينجا مجموعه مقالاتي متنوع كه هم از ديدگاه معاصر و هم با توجه به نظرات فرويد به تحليل بيماري‌هاي روان‌تني پرداخته‌اند گردآوري شده است. در هر فصل، علاوه بر مباحث تئوري جذاب، موارد باليني متعددي نيز مطرح شده كه به خواننده اجازه مي‌دهند تا روش فكري و تفسير و موضع تئوري تحليلگر را در بيماران دنبال كنند. اين كتاب از حيث تكثرگرايي و تنوع، كتابي برجسته تلقي مي شود و خوانندگان معمول را به اندازه روانكاوان و محققان برجسته تحت تأثير قرار مي دهد.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما