به خود جرئت رويا پردازي بدهيد و سپس رويايتان را تحقق بخشيد (آنچه افراد موفق مي‌دانند و انجام مي‌دهند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما به خود جرئت روياپردازي داده‌ايد؟ منظورم روياپردازي واقعي‌است. اگر چيزي قابل دسترس باشد ديگر رويا نيست. اگرمجبور نبوده‌ايد از محدوده‌ي امكاناتشان فراتر برويد رويايي در كار نبوده است. روياهاي جسورانه شما و دنياي شما را تغيير مي‌دهند.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما