بهداشت رواني عقب‌ماندگي ذهني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مروري بر تاريخ عقب‌ماندگي ذهني نشان مي‌دهد كه در هر دوره‌اي از تاريخ، در فرهنگ و تمدني و در همه طبقات اجتماعي، افرادي وجود داشته‌اند كه از نظر فعاليت اجتماعي پايين‌تر از حد طبيعي بوده‌اند و اين امر سازگاري آن‌ها را با محيط زندگي‌شان مشكل ساخته است. چگونگي برخورد با اين گروه افراد، متاثر از شرايط اجتماعي و سطح فرهنگ و تمدن هر جامعه است. اين رابطه‌ي متقابل تا به آن حد محسوس و دقيق است كه به باور برخي از محققين مي‌تواند آيينه تمام‌نماي فرهنگ و تمدن يك جامعه باشد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما