بهانه ممنوع (نقش مهم انضباط 21 روش براي رسيدن به خوشبختي و موفقيت پردام)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي بلند‌پروازها و زنان و مردان مصممي نگارش يافته كه مي‌خواهند به آنچه در زندگي امكان‌پذير است دست يابند. اين كتاب براي كساني نوشته شده كه تشنه دانستن مطالب بيشتر هستند، خواهان داشتن پول و منال بيشتر هستند و مي‌خواهند شرايط خود را بهتر از آنچه در گذشته بوده بكنند. براي اينكه به موفقيت‌هاي شايان ذكر دست پيدا كنيد بايد حال و روزتان با گذشته تغيير كند. مهم اين نيست كه مال و منال بيشتري بيندوزيد‌، مهم اين است كه در مقايسه با متوسط مردم از كيفيت مطلوب تري برخوردار گرديد. ايجاد نظم و ترتيب شخصي كيفيتي است كه دست‌يابي به هر چيزي را امكان‌پذير مي‌سازد.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما