براي والدين و نوجوانان (راهكار ايجاد روابط صميمي بين اوليا و نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همان‌طور كه در اين كتاب توضيح خواهم داد. وقتي در كنار فرزند نوجوان‌تان نيستيد؛ نمي‌توانيد رفتارشان را كنترل كنيد. وقتي هم كه با او هستيد فقط يك كم مي‌توانيد او را كنترل كنيد. اما چيزي كه مي‌توانيد آن را كنترل كنيد، رفتار خودتان است. همان‌طور كه بارها در اين كتاب توضيح خواهيم داد رفتار خودتان تنها رفتاريد كه مي‌توانيد كنترل كنيد...

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما