بخشش و رها كردن در درمان متمركز بر هيجان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه بخشش تبديل به موضوعي بسيار مهم براي مطالعه‌هاي تجربي و مقاله‌هاي نظري يا باليني در عرصۀ روانشناسي شده است كه به مسائل اجتماعي، شخصي و معنوي بسياري مرتبط هست و در حيطة درماني، با سلامت و التيام زخم‌هاي هيجاني همراه است. درواقع بخشش، شامل تلاش افراد براي بخشيدن ديگران به‌منظور مقابله با رنجش ناشي از آسيب‌هاي رابطه‌اي است. اين كتاب يك رويكرد درماني به بخشش بين‌فردي را در چهارچوب درمان متمركز بر هيجان‌ (EFT) ارائه مي‌دهد كه به آسيب‌هاي هيجاني بين‌فردي مي‌پردازد. ما در اين نوع درمان بيشتر به تأثير هيجاني انواع مختلف آسيب‌هاي هيجاني كه در زندگي افراد اتفاق مي‌افتد توجه داريم و هدف نهايي رويكرد ما تبديل هيجاني (با رها كردن، بخشش يا تركيب اين دو فرآيند؛ يا با مسئول دانستن فرد ديگر به دليل انجام كار اشتباه) است. بنابراين، اين كتاب و تأكيد آن متفاوت از ساير مداخلات ارائه ‌شدۀ مربوط به بخشش است چراكه بخشش، در درمان متمركز بر هيجان‌ به‌عنوان يك مسير اختياري و احتمالي براي دستيابي به حل‌و‌فصل آسيب‌ هيجاني در نظر گرفته مي‌شود. اين كتاب براي متخصصان در همۀ زمينه‌هايي كه با افرادِ دچار آسيب هيجاني سروكار دارند، مناسب است. كتاب حاضر همچنين براي دانش‌آموختگان تازه‌كار، درمانگرهاي باتجربه و براي همۀ متخصصان در نظر گرفته شده است (صرف‌نظر از اينكه قبلاً تجربه‌اي در زمينۀ درمان متمركز بر هيجان‌ داشته‌اند يا خير). دكتر لزلي اس. گرينبرگ استاد اسبق و پژوهشگر ممتاز در دانشگاه يورك در تورنتو است. او نويسندۀ چندين كتاب اصلي در زمينۀ روان‌درماني متمركز بر هيجان‌ از بدو پيدايش آن در دهۀ 1980 تاكنون است و جوايز بسياري دريافت كرده است. وي به‌صورت شخصي به ارائۀ درمان فردي و زوج‌درماني مي‌پردازد و دوره‌هاي مربيگري در زمينۀ رويكردهاي متمركز بر هيجان‌ را برگزار مي‌كند. دكتر كاتالينا ولدارسكي منسيز نيز روان‌درمانگري است كه به درمان فردي و زوج‌درماني متمركز بر هيجان مي‌پردازد و مشغول نظارت و آموزش درمانگرهايي بوده است كه به يادگيري اين رويكرد درماني مي‌پردازند.

قیمت محصول:

77,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: