باورش كن (باور داشته باشيد مي‌توانيد از دست كم گرفته شدن به سمت شكست‌ناپذيري حركت كنيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

با خواندن اين كتاب روياهاي خاك گرفته‌تان را از روي طاقچه برداريد و براي تحققشان آستين بالا بزنيد. باب به من آموخت كه همه ما ميكروفوني داريم كه در زندگي‌مان آن را كنترل مي‌كنيم. ما بايد افرادي را انتخاب كنيم كه بتوانيم ميكروفونمان را به دستشان بدهيم. ما تصميم مي‌گيريم كه چه كسي با ميكروفونمان حرف بزند و صدايش را چقدر بلند كند. وقتي درست تصميم بگيريم كه ميكروفون زندگي‌مان دست كه باشد و بتواند در زندگي‌مان حرف بزند، همه چيز تغيير خواهد كرد. اگر حس ششمتان به شما مي‌گويد كه يك دوست، شريك يا اعضاي خانواده اهداف و روياهايتان را از منظر به درد بخوري نمي‌بيند، اصلا به نصيحتش گوش ندهيد. ميكروفونتان را به دستش ندهيد و از منظر سالم‌تر و جديدتري دوستشان داشته باشيد. روي حوزه‌هايي تمركز كنيد كه بهترين ارتباط را با آنها مي‌گيريد. انرژي مسري است و با اين كه نمي‌توانيد نحوه اظهار نظر ديگران را كنترل كنيد، مي‌توانيد اين را كنترل كنيد كه چه كسي پيش شما اظهار نظر كند.

159,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما