باغ گذرگاه‌هاي 1000 پيچ (شامل الف ويرانه‌هاي مدور مرگ و پرگار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قصه‌هاي بورخس دريچه‌اي است به سوي دنيايي پر از اوهام. مرز واقعيت و خيال و مكان از ميان برداشته مي‌شود و انسان خود را با جهان‌هاي متعدد روبرو مي‌بيند كه در وجود هيچ يك از آن‌ها قطعيتي نيست.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما