بازي‌هاي آگاهانه براي كودكان (50 فعاليت جذاب و سرگرم‌كننده براي بودن در لحظه حال پرورش تمركز و درك هيجانات)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هرچند كه پرداختن به احساسات شديد ممكن است دشوار باشد اما وقتي ‌كه به صداي بدن خود توجه مي‌كنيم و در لحظه حال باشيم اين كار آسان‌تر مي‌شود. از طريق بازي‌هاي توجه ‌آگاهانه براي كودكان، كودكان 4 تا 8 ساله مي‌توانند آن مهارت‌ها را ياد بگيرند و احساسات خود را بهتر كنترل كنند. فعاليت‌هاي درگير كننده به كودكان آموزش مي‌دهند تا خودشان را آرام كنند، آسان‌تر تمركز كنند و حتي با يكديگر مهربان‌تر باشند- همۀ اين‌ها با استفاده از اصول توجه آگاهي انجام مي‌گيرند. اين 50 فعاليت جذاب ضمن اين‌كه براي كودكان سرگرم كننده هستند به آن‌ها تكنيك‌هاي مفيدي مانند تنفس عميق شكمي، تجسم، مراقبه و مانند آن را نيز آموزش مي‌دهد. مدت زمان لازم براي انجام دادن بسياري از اين بازي‌ها حدود ده دقيقه است كه اين زمان كم تمرين جادوي توجه آگاهي را در هر زمان و هر مكاني آسان مي‌كند.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: