بازاريابي عصبي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازاريابي عصبي در عمل با ارئه يك بررسي كامل و متمركز از حوزه‌ي تحقيقات بازاريابي، كه پاسخ‌هاي حسي، شناختي و موثر مصرف كنندگان را به محرك‌هاي بازاريابي مطالعه مي‌كند، چارچوب‌هاي علمي و نيز كاربردهاي عملي اين ابزار محبوب بازريابي را نشان مي‌دهد.

قیمت محصول:

16,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما