اين منم (سفري از درماندگي به التيام)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روثي لينزي قصه‌گويي با استعداد است و روايت زندگي منحصربه‌فردش هر خواننده‌اي را مجذوب و با خود همراه مي‌كند. در هفده سالگي‌اش، آمبولانسي او را زير مي‌گيرد و به بيمارستاني در لوييزيانا مي‌برد. پزشكان فقط پنج درصد احتمال مي‌دهند او زنده بماند و فقط يك درصد احتمال مي‌دهند دوباره بتواند راه برود. اما يك ماه پس از جراحي جوش دادن بخش‌هاي استخواني ستون مهره‌ها، انگار معجزه مي‌شود و لينزي مي‌تواند روي دو پاي خود از بيمارستان بيرون برود. چند سال بعد و مدت كوتاهي پس از ازدواجش، دردهاي عجيبي حس مي‌كند. آزمايش و تصويربرداري‌ها چيزي نشان نمي‌دهند و هيچ درماني درد او را تسكين نمي‌دهد. درنهايت پزشكان فقط مسكن قوي تجويز مي‌كنند. لينزي زمين‌گير، معتاد به مسكن و نااميد از زندگي، به جراحي جديدي تن مي‌دهد، اما اين بار با همان درد مزمن و وحشتناكي كه به بيمارستان رفته بود از آنجا خارج مي‌شود. او بدون اميد و با زندگي از هم پاشيده‌اش به لوييزيانا برمي‌گردد و سفري روحي را آغاز مي‌كند كه احساس شوق و سرزندگي را از نو به او برمي‌گرداند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما