اورژانس روان‌‌پزشكي با نمونه‌هاي باليني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب اورژانس روان‌پزشكي با نمونه‌هاي باليني هر چند براي دانشجويان پزشكي، پزشكان عمومي و روانشناسان باليني قابل استفاده است، نخست دستياران روان‌پزشكي و روان‌پزشكان را مخاطب قرار مي‌دهد. اين كتاب كه باز هم خود را در محدوده آموزش تشخيص و درمان محدود مي‌كند، اطلاعات به مراتب پيشرفته‌تري نسبت به كتاب پيشين در اختيار خواننده مي‌گذارد و در واقع مي‌توان مطالعه كتاب آموزش روان‌پزشكي با نمونه‌هاي باليني را پيش‌نياز كتاب حاضر دانست. البته كتاب ياد شده به معرفي اوليه بيشتر اختلالات روان‌پزشكي مي‌پردازد، در حالي كه كتاب حاضر محدود به موارد اورژانس روان‌پزشكي است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما