الفباي ذهن‌آگاهي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ذهن‌آگاهي چيست؟ ذهن‌آگاهي، كه به آگاهي از لحظه حال نيز معروف است، درباره تمركز بر روي اينجا و اينك است و نيز رها كردن افكار و قضاوت‌ها. زندگي‌هاي امروزي ما پر از چيزهايي هستند كه توجه‌مان را مي‌طلبند: فهرست كارهايي كه بايد انجام دهيم، جواب دادن به پيام‌ها، پر كردن فرم‌ها، پرداخت قبض‌ها، تحويل كارها در موعد مقرر، ديدن افراد، سير كردن خانواده. از همين‌رو، به‌راحتي ممكن است احساس سردرگمي بكنيم و مراقبت از خودمان را به دست فراموشي بسپاريم. ذهن آگاهي درباره برگرداندن خودمان از نشخوار ذهني درباره آينده يا نگراني‌هايي كه انرژي‌مان را تحليل مي‌برند به تجربه لحظه حال به صورت پروپيمان و كامل است، بدون تحليل آگاهانه. ذهن‌آگاهي به ميليون‌ها نفر در سرتاسر جهان كمك كرده است تا به تعادل، هدفمندي و سرور در زندگي‌شان دست يابند. اين كتاب براي آن است تا به شما كمك كند براي بهبود زندگي‌تان از آن استفاده كنيد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما