اعتياد و خانواده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اعتياد يعني عادتي نكوهيده كه جز با تكرار رفع نمي‌شود. اين الگوي اجباري استفاده از مواد مخدر با اشتياق به ادامه استفاده از اين مواد براي عوارض رواني يا تغييرات خلق‌و‌خو تشديد مي‌شود. معتاد يك‌باره معتاد نمي‌شود؛ بلكه دسترسي‌هاي معيني را طي زماني طولاني تجربه كرده و آن را در تعاملات اجتماعي مي‌آموزد. او مي‌تواند در معرض بهبود و ترك اعتياد قرار گيرد. به همين علت معتاد نه مجرم كه بيمار خوانده مي‌شود و عمل انحرافي او قابل اصلاح است. بازگرداندن معتاد به راه راست منوط به تقويت عزت‌نفس و مناعت‌طبع اوست. مسئله معتاد نه صرفا به خود او، بلكه به ديگران و از جمله خانواده او مرتبط است. اعتياد معضلي است كه حل آن در گرو اصلاح روابط اجتماعي است. كتاب حاضر تلاش دارد به جاي نسبت دادن صرف مسئله اعتياد به شخص معتاد، آن را از جنبه شرايط اجتماعي حاكم بر زندگي او بررسي نمايد. خانواده مسئله‌دار، دوستان ناباب، فشارهاي اجتماعي و... زمينه‌ساز چنين خلافكاري بوده و لازم است از همين زاويه نيز علت‌يابي شده و رفع گردد.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما