استرس و بيماري‌هاي پوستي (مباني پايه و باليني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بيماري‌هاي پوستي ارتباط تنگاتنگي با استرس دارند. استرس موجب بروز و تشديد بسياري از بيماري‌هاي پوستي ازجمله آلوپسي، درماتيت سبوره‌اي، پسوريازيس، درماتيت آتوپيك، روزاسه، خارش، هرپس، ليكن پلان و كهير مي‌شود. از سوي ديگر، بيماري پوستي منجر به استرس ثانويه و كاهش كيفيت زندگي بيماران مي‌شوند. كتاب استرس و بيماري‌هاي پوستي يكي از اولين كتاب‌هاي منتشرشده در زمينه روان‌پوست پزشكي است كه بيشتر به نقش استرس در پوست پزشكي مي‌پردازد. كتاب حاضر رويكردي عمل‌گرايانه در تشخيص انواع اختلال‌هاي روان‌پوست پزشكي دارد و تمركز اصلي آن بر درمان باليني است. كتاب، رويكردي جامع و آموزشي در زمينه بيماري‌هاي پوستي‌اي دارد كه يا ناشي از استرس هستند يا بر اثر استرس تشديد مي‌شوند. همچنين در اين كتاب نقش سيستم ايمني و تأثير استرس بر بيماري‌هاي پوستي و كيفيت زندگي بيماران مورد بررسي قرارگرفته است. در برنامه‌هاي فعلي دستياري پوست پزشكي، در مورد رابطه استرس و بيماري‌هاي پوستي آموزش‌هاي كمي ارائه مي‌شود و اين كتاب ابزاري مهم براي آموزش متخصصين پوست و روان‌پوست‌پزشكان در حال آموزش است.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما