ازدواج بدون شكست يا به هم رسيدن و با هم ماندن (چگونه راز ازدواج را كشف كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب هم براي زوج‌هاي جوان و هم براي زوج‌هايي كه در ميانه راه‌اند، مفيد است. دكتر گلسر و همسرش با طرح اين سؤال كه چرا برخي از ازدواج‌ها موفق و برخي ناموفق هستند، خوانندگان را راهنمايي مي‌كنند كه چگونه با به كارگيري نظرية مخصوص دكتر گلسر كه ”تئوري انتخاب“ نام دارد، ارتباطي شاد عاشقانه ايجاد نمايند. با مطالعة اين كتاب مي‌توانيد اطلاعات جديد و ارزشمندي به دست آوريد، در مورد اينكه چه نوع افرادي براي ازدواج با هم مناسب‌اند و اينكه چگونه مي‌توان رابطة زناشويي يا هر نوع رابطة ديگر را بهبود بخشيد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما