اراده كافي نيست (درك انواع اعتيادها و چگونگي بهبودي از آنها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

‌‌‌"اراده كافي نيست" كتابي است براي هر كسي كه بخواهد درباره انواع اعتيادها و چگونگي رهايي از آنها، بيشتر بداند. بسياري از مردم فكر مي‌كنند آنچه كه يك معتاد به آن نياز دارد، "اراده" است. ولي هيچ‌چيز بالاتر از حقيقت نيست: وقتي كسي هم اكنون كنترل خود را بر مصرف مواد يا انجام فعاليتي از دست داده است، تلاش او براي كنترل رفتار اعتيادي خود جواب نخواهد داد. چرا كه علت اصلي اعتياد وجود مواد يا فعاليت اعتيادي نيست، بلكه ميلي است از درون كه ما را به طرف تغييردهندگان خلق سوق مي‌دهد. بهبودي موفق به معني آن است كه شيوه زندگي خود را تغيير دهيم و شيوه زندگي اعتيادي را واسپاريم.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما