اراده به دانستن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نبايد سكسواليته را داده‌اي طبيعي تصور كرد كه قدرت، تلاش مي‌كند آن را مطيع و سركوب كند، يا حوزه‌اي مبهم كه دانش تلاش مي‌كند به تدرج آن را كشف كند. سكسواليته نامي است كه مي‌توان به سامانه‌اي تاريخي داد، نه واقعيتي پنهان كه تسخير آن دشوار باشد، بلكه شبكه بزرگ سطحي كه در آن برانگيختن بدن، تشديد لذت‌ها، تحريك به گفتمان، شكل‌گيري شناخت‌ها و تقويت كنترل‌ها و مقاومت‌ها به‌طور زنجيروار و مطابق با چند استرتژي دانش و قدرت به يكديگر متصل مي‌شوند.

قیمت محصول:

46,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما