احساس خوب (علم نيك‌زيستي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تمام انسان‌ها نيازهاي خودانگيخته به شادكامي، خويشتن‌فهمي و عشق دارند. رابرت كلونينگر، روان‌پزشك، در كتاب «احساس خوب: علم نيك‌زيستي»، روشي براي زندگي منسجم توصيف مي‌كند كه از طريق رشد در موهبت منحصر به فرد انسان يعني خودآگاهي، توانايي برآورده كردن اين نيازهاي بنيادي قوي را دارد. در اين كتاب يافته‌هاي علمي دكتر كلونينگر كه طي 30 سال تحقيق و تجربه باليني، ديدگاه‌هاي خود را به‌صورت گام به گام گسترش داده‌اند، به وضوح بيان مي‌شود تا خوانندگان بتوانند خود اعتبار ديدگاه وي را ارزيابي نمايند. اصول نيك‌زيستي مبتني بر الگوي علمي غير تقليلي است كه يافته‌هاي هم علوم زيستي‌پزشكي و هم علوم رواني‌اجتماعي را يكپارچه مي‌كند. در هر مرحله از مسير هوشياري خودآگاه، شيوه‌هاي قابل اعتمادي براي سنجش تفكر و روابط اجتماعي انسان‌ها توصيف شده است. همچنين به منظور تحريك رشد خودآگاهي، تمرينات عملي ذهني فراهم شده است. داده‌هاي حاصل از تصويربرداري عملكردي مغز، ژنتيك شخصيت و مطالعات طولي زيستي ‌رواني ‌اجتماعي از اين شيوه‌ها حمايت مي‌كنند. «احساس خوب: علم نيك‌زيستي» براي هر كسي كه در حوزه علوم ذهني يا درمان اختلالات رواني فعاليت مي‌كند، كتاب با ارزشي خواهد بود. اين كتاب همچنين مورد توجه محققان، متخصصان علوم اجتماعي و همين‌طور خوانندگان غيرحرفه‌اي خواهد بود، زيرا از مفاهيم و زبان علمي معاصر براي پرداختن به سؤالات هميشگي بشر درباره هستي، معرفت و سلوك در قاعده انديشه متمدن استفاده مي‌كند.

165,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما