اتحاد درماني (شكل‌گيري موانع و چاره‌انديشي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پژوهش‌هاي باليني، اثربخشي بسياري از رويكردهاي درماني را نشان داده‌اند، ولي آنچه در اين بين ناديده گرفته مي‌شود نقش عوامل مشترك روان‌درماني است. اتحاد درماني به عنوان يكي از مهم‌ترين اين عوامل به شمار مي‌رود. در اين كتاب راهكارها و تكنيك هاي مختلفي جهت تقويت اتحاد درماني ارايه شده است كه به نوبه خود منجر به ارتقاء اثربخشي درمان مي‌شود.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما