ابزارهاي يوگا 3 (آساناهاي نشسته راهنماي تمرين يوگا آيينگار با ابزار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استاد آينگار: ابزارها راهنمايي براي خودآموزي هستند. اين كتاب راهنما، طرز استفاده استاندارد و خلاقانه از ابزارها را نشان مي‌دهد كه بسياري از آن‌ها براي اولين بار در اينجا مطرح مي‌شوند. اين يك كتاب راهنماي عملي آساناهاي نشسته و كشش‌هاست و در كنار دستورالعمل‌هاي گام به گام، تصاوير بي‌شماري دارد كه موجب درك بهتر آن‌ها مي‌شود. مزيت‌هاي ديگر اين كتاب: مقدمه كوتاهي درباره هر يك از خانواده آساناها. گلچيني از ديدگاه‌هاي استاد آينگار و مربي‌هاي مشهور ايشان و همچنين ديدگاه‌هاي شخصي ايال شيفروني. يادداشت‌هايي درباره اثرات فيزيولوژيك تنوع آساناها. نكاتي در زمينه بهبود و ارتقاء تمرين‌ها...

قیمت محصول:

40,000 تومان