آينده ذهن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در فرگشت موجودات زنده، حركت و جابجايي سبب شكل‌گيري مغز شد و آنچه كه مغز ما انسان‌ها را از ساير حيوانات متمايز كرد، تعداد 86 ميليارد نورون عصبي بود و اين را مديون كشف آتش براي پختن غذا و كسب انرژي بيشتر در مدت زمان كوتاه‌تر هستيم. دريافت انرژي بيشتر، پيش از آن كه سبب بزرگي اندازه سلول‌هاي عصبي و مغزمان شود موجب تقسيم‌هاي بيشتر سلولي شد و تا آنجا پيش رفت كه گرماي حاصل از اين انرژي سبب آسيب بافت مغز نشود.

قیمت محصول:

26,000 تومان


نظرات شما